Toorn van Hoorn

veldpost

Toorn van Hoorn

Oudste gebouw op Terschelling, 13e-eeuws. Rijksmonument (1 van 67 stuks op het eiland). Opgetrokken uit baksteen van klei afkomstig van het Friese vasteland. Na een periode van verval is de kerk inmiddels opgetekend en gerestaureerd. Aanpalend staat de Sjouw, een staak als teken, chronometer die de tijd – het uur van de dag – zichtbaar maakte tot ver in de omtrek. Eertijds lag hier, ter hoogte van Hoorn het wantij, een ondiepe waterscheiding die diende als oversteekplaats voor de eerste kolonisten die vanaf het vaste land (te voet) de eilanden verkenden. Wad, doorwaadbare plaats, moeizaam begaanbaar grenslandschap, uitkomst voor migranten die de weg weten, doolhof voor hen die dit waterland voor het eerst, en zonder kaart betreden. Een toponymische atlas van de Waddenzee (NL, DE, DK) … we doen ons best.

Gids: Geert Wumkes (1869-1954)

Rond 1900 stond dominee Wumkes te Hoorn. Predikant van buiten maar wel uit de buurt. Schrijver op doorreis. De eerste biograaf van Terschelling. Wumkes’ boek is geografisch getiteld: ‘Tussen Flie en Borne’ (1900). Hij startte een traditie, in zijn spoor volgde een lange reeks van mannen met een missie. Allen zijn auteurs bedreven in het volkenkundig verzamelen van verloren gaande zaken, vaak verloren gewaand door toedoen van het (financieel profijtelijke) toerisme. Gerrit Knop schreef in 1948: “Het in huis nemen van een paar badgasten in de zomer, ontaardt in een vreemdelingenindustrie en dat heeft op den duur funeste gevolgen voor de geestelijke structuur van de bevolking.” Het is een etnografisch genre dat vanaf het interbellum oog krijgt voor het Waddengebied en zijn lokale eigenaardigheden (met zijn vaak miniem kleine talen). Inmiddels is Wumkes.nl de naam van de Digitale Historische Bibliotheek Friesland, over Friese taal, cultuur en geschiedenis, met als inzet zo veel mogelijk geschreven bronnen ontsluiten, zowel voor wetenschappers als voor ‘gewone’ lezers.

zie ook:


Vogelwarte – OBLITERATION

Jeroen van Westen For it is hard to discover the winged vertebrates of prehistory embedded in tablets of slate. (opening of Dark Night Sallies Forth in After Nature by W.G. Sebald) Vogelwarte OBLITERATION ‘to being rendered uninhabitable for ever” black and white/white and black sketches A3 spread pdf Heligoland-Helgoland Spring 2016 IMRAMA – Fall 2017

Under the flyway; Helgoland verkend

Jan de Graaf “On 18 April 1947 – Hitlers birth day – British forces set off the largest non-nuclear explosion in history. The target was a small island in the North Sea, thirty miles off the German coast, which for generations had stood as a symbol of Anglo-German conflict: Heligoland.” Jan Rüger, Heligoland: Britain, Germany […]

About the author: trumpetto