Imrama Griend Terschellingerbank Kaapsduin Brandaris Paal-6 Tiger-bunker Dijk-bij-striep Toorn-van-hoorn Takkenkooi Periscoop-duin Drenkelingenhuisje Boschplaat Helgoland

I M R A M A

WADGASTEN - v o g e l s k i j k e n

“... de oudste paden (waren) die van vogels ... trekroutes door de lucht die ... in de loop van duizenden jaren onzichtbaar in de hemel waren gekerfd en door magnetische kracht bewegwijzerd.”
Robert Macfarlane

Trekvogels en trekmensen dienen als gidsen. We volgen ze.

lees meer

Your SVG viewer cannot display html.
Spitsbergen Tristan da Cunha

I M R A M A

EAST ATLANTIC FLYWAY

Eind 16e eeuw besefte de mens dat vogels trekken, tegenwoordig worden de trekroutes via GPS vastgelegd. Een wolk van stippen en strepen kreeg recent een naam: East Atlantic Flyway. Sindsdien ligt de Waddenzee aan een denkbeeldige snelweg. Een birds eye view biedt een aangename distantie.

lees meer

Your SVG viewer cannot display html.