Handboek veldwerk Litouwen

Handboek veldwerk Litouwen

Jan de Graaf

Spread uit een Litouwse instructiebrochure, getoond op 11-11-2016 op
de Nederlandse televisie, op de dag af 98 jaar na de wapenstilstand
van de Eerste Wereldoorlog. Dit handboek voor burger-alertheid werd
verspreid in dezelfde week dat Donald Trump werd gekozen tot nieuwe
president van de Verenigde Staten (op 10 november), in de week dat
Europa terugkeek op de Val van de Berlijnse Muur (op 9 november), de
aanloop naar een andere positie op de wereldkaart van de Baltische
zee. Juist in die week wapenen de Baltische Staten zich tegen onzekere
tijden, met een kans op kwaadwillende intruders. Wie zijn Estse,
Letse, Litouwse vrienden, wat is het NATO-lidmaatschap waard, en wat
is hen dat waard? Op korte termijn krijgt Litouwen militaire steun van
NATO-partners, waaronder een handvol straaljagers uit Nederland. Twee
jaar geleden publiceerde ik, na afloop van  deelname aan
een symposium in Nida op de Koerse Schoorwal (UNESCO-werelderfgoed
cultureel, sinds 2000) een kort essay

The culture of sandy shores (fragment)

“The Curonian Spit … was then (before
1989) bloated with missiles … and harrows … used by Sovjet border
guards to smooth the beaches every night … The morning light
revealed any footprints leading to or from the sea … The beach was
transformed into a tale telling text, disclosing that intruders
trespassed a hermetic closed line.”

zie ook:


Olie oefenen

De Noordzee, voedster van de Waddenzee, is drukbevaren. Er wordt gevist, olie- en gaswinning is gaande, in de komende decennia zal het aantal windparken groeien. Het wordt drukker, en dus ook gevaarlijker. Een scheepsongeluk kan een scheepsramp worden, een olieramp. Eerst op de stranden aan de Noordzee-kant, niet veel later stroomt die olie de geulen […]

The Drift Envelope project 1954

  Plastic post De Atlantische Oceaan, 1954. De strip westelijk van Ierland toont het startpunt van een inventieve proef: The Drift Envelope Experiment. Zo’n 6.500 postkaarten verpakt in plastic enveloppen, werden vanuit een vliegtuig in zee gegooid. Afzender was het Brits Nationaal Oceanografisch Instituut dat inzicht wilde krijgen in het krachtenspel van zeestromingen. Opdrachtgever was […]

Paal 6

Strandmeten De strandpaal is een waterstaatkundige uitvinding, voor het eerst in werking gezet in de 2e helft van de 19e eeuw. Doel: meten en regelen aan stuivend zand en lopend strand. Middel: raaisgewijze berekening van de breedte van het Hollandse strandland, dat was precisiewerk. Ter hoogte van Huisduinen bij Den Helder staat de paal der […]

Periscoop-duin

Deze duinstreek vormt de fysieke schakel tussen twee ooit afzonderlijke eilanden: de Boschplaat en Terschelling. Ook krijgshistorisch is deze locatie van belang. De meeste geschiedkundige verhandelingen beschrijven het verloop van oorlogen als strijd tussen land-machten. Wat zich op zee voltrok, schermutselingen aan verre kusten en op dito eilanden, dat bleef meestal buiten beeld. Tijdens de […]

About the author: trumpetto