Het geheim van de Bosplaat 2

Het geheim van de Bosplaat 2

Marinus van Dijke

Bijzondere ervaring bij onderzoek aan het Periscoopduin, november 2017

zie ook:


Handboek veldwerk Litouwen

Jan de Graaf Spread uit een Litouwse instructiebrochure, getoond op 11-11-2016 op de Nederlandse televisie, op de dag af 98 jaar na de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog. Dit handboek voor burger-alertheid werd verspreid in dezelfde week dat Donald Trump werd gekozen tot nieuwe president van de Verenigde Staten (op 10 november), in de week […]

Periscoop-duin

Deze duinstreek vormt de fysieke schakel tussen twee ooit afzonderlijke eilanden: de Boschplaat en Terschelling. Ook krijgshistorisch is deze locatie van belang. De meeste geschiedkundige verhandelingen beschrijven het verloop van oorlogen als strijd tussen land-machten. Wat zich op zee voltrok, schermutselingen aan verre kusten en op dito eilanden, dat bleef meestal buiten beeld. Tijdens de […]

About the author: trumpetto