Eilanden omdijkt

Wadden: projectontwikkelaar-schilder Jan van Scorel

 

 

 

 

Deze arbeidzame kaart suggereert een fikse ambitie: ontginning van de Waddenzee, te beginnen met de aanleg van de Zijperpolder, eind 16e eeuw. Dit verleidelijke tafereel is van de hand van de Jan van Scorel, kunstenaar, projectontwikkelaar, speculant en sprookjesverteller. Van Scorel zag profijt in de drooglegging, hij vroeg Andries Vierling, gerespecteerd auteur van het Tractaet der dijckagie om advies en natuurlijk om een aanprijzing. Beide mannen inspecteerden ter plekke de eerste werken. Vierling die weet had van het krachtenspel van het tij, was niet onder de indruk van Van Scorels geliefhebber. Van Scorel zette door, zonder schroom belazerde hij potentiële beleggers, bemiddelde mannen maar weinig bekend met eb en vloed. De grondmonsters waarmee Van Scorel naar Antwerpen afreisde, bleken namaak.

Jan de Graaf

zie ook:


About the author: Jeroen van Westen