Periscoop-duin

Deze duinstreek vormt de fysieke schakel tussen twee ooit afzonderlijke eilanden: de Boschplaat en Terschelling. Ook krijgshistorisch is deze locatie van belang. De meeste geschiedkundige verhandelingen beschrijven het verloop van oorlogen als strijd tussen land-machten. Wat zich op zee voltrok,… lees meer

Tiger Bunker

Erfgoed uit het militaire repertoire van de Duitse bezettingsmacht. Gebouwd van gewapend beton. Behuizing van hoogstaand waarnemingsvermogen. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog begrijpelijk in de steek gelaten. Vanaf 2015 wordt er hard gewerkt aan de letterlijke ont-dekking van dit… lees meer

Brandaris

Vuurtorens zijn veilig en gevaarlijk tegelijk. Veilig: dergelijke torens zijn waarschuwingslichten, elk met een eigen karakter. De Brandaris is opzettelijk als vuurtoren gebouwd, een stadse investering ten dienste van een behouden scheepvaart. Huidige hoogte van de lamp: ruim 55 meter… lees meer